Beginsituatie

Een beperkt aantal studenten volgt een academisch traject aan de Kulak. Dit is een alternatieve studieroute binnen de laatste opleidingsfase die de studenten toelaat om reeds tijdens de professionele bachelor te proeven van het universitair onderwijs door enkele opleidingsonderdelen op te nemen aan de Subfaculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, Campus Kortrijk.

De ingroeistage is de laatste stage van de laatste opleidingsfase. De student heeft nu stage-ervaringen opgedaan in alle graden, ook in de aanvangsfase van het eerste leerjaar. De student is voor deze ingroeistage voor het eerst in zijn studietraject voor een langere periode aan één stageschool verbonden. Bij de vorige stage in de derde opleidingsfase kreeg de student meer zelfstandigheid in de organisatie van het klasgebeuren, zoals de opstelling van het week – en lessenrooster, de aankleding van de klaswand, de remediëring, de klasschikking, …

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 1 en 2 kan je hier bekijken.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 3 en 4 kan je hier bekijken.