Beginsituatie

De keuzestage is de voorlaatste stage van de laatste opleidingsfase. De student heeft nu stage-ervaringen opgedaan in alle graden van de gewone basisschool, ook in de aanvangsfase van het eerste leerjaar.

Voor het eerst in zijn stagetraject kan de student een keuze maken voor een stage die zich op een ander terrein situeert dan de gewone klas.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 1 en 2 kan je hier bekijken.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 3 en 4 kan je hier bekijken.