Reflectie

MyCompass

De studenten maken gebruik van MyCompass (MC), een reflectie- en leerinstrument met bijhorende begeleidingsmogelijkheid, dat toelaat hun professionele ontwikkeling in eigen handen te nemen. Het ‘Kompas’ daagt hen immers uit om na te denken over hun professionele identiteit waardoor deze versterkt wordt. Via vragen als: “Wat is belangrijk voor me? Wat zijn mijn sterke kanten? Welke professionele dromen heb ik? In welke professionele context wil ik terecht komen?”…. krijgen studenten meer zicht op de (professionele) wereld rondom hen. Bovendien stelt het hen in staat om hun huidige competenties, specifieke vaardigheden, expertise of talenten in kaart te brengen en te delen met anderen.

De studenten formuleren per stage een aantal concrete doelen, ondernemen formele en informele leeractiviteiten en blikken hierop terug. Coaches in de opleiding of op de werkplek ondersteunen dit proces. Ze fungeren als vertrouwenspersoon of als klankbord.

MyCompass is een digitale tool (https://www.mycompass.be/), maar om de begeleidingskansen op stage optimaal te benutten vragen we aan de student om een print van zijn Kompas te voorzien in de stagemap.

Supervisie

Supervisie is een leertraject waarbij een kleine groep studenten onder leiding van een supervisor reflecteert op de eigen ervaringen binnen de stagecontext en het handelen als leerkracht.

De studenten leren tijdens supervisie actief te luisteren naar het werkverhaal van de ander, en leren van elkaar en elkaars reacties. De groepsleden fungeren als spiegel voor elkaar.

De studenten leren zich meer bewust worden van eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze hun handelen als leerkracht bepalen. De studenten leren om vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken.