Beginsituatie

Een beperkt aantal studenten binnen onze hogeschool kiest ervoor de opleiding Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs te volgen, nadat zij eerder al een diploma hoger onderwijs hebben behaald.

Deze studenten volgden al OPO’s van het eerste en tweede opleidingsjaar en zij liepen al stage in de eerste, tweede en derde graad van de basisschool.

Zij lopen voor het eerst stage in het eerste leerjaar tijdens de aanvangsperiode.