Beginsituatie

Een aantal studenten volgt een stage in het buitenland ter vervanging van de keuzestage en de ingroeistage in de tweede graad. Naast de internationale stage lopen deze studenten nog twee weken stage in de derde graad en plannen zij 6 halve dagen schoolactiviteiten.

De student met een internationaal stagetraject heeft nu stage-ervaringen opgedaan in alle graden, ook in de aanvangsfase van het eerste leerjaar. Bij deze stage kreeg de student meer zelfstandigheid in de organisatie van het klasgebeuren, zoals de opstelling van het week – en lessenrooster, de aankleding van de klaswand, de remediëring, de klasschikking, …

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 1 en 2 kan je hier bekijken.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 3 en 4 kan je hier bekijken.