Realisatie

De mentoren en ander begeleidend personeel zetten alle opdrachten en afspraken duidelijk op papier en bespreken die met de studenten. In de mate van het mogelijke is de student aanwezig bij de voorbereidende vergadering(en) voor de openluchtklassen.
We verwachten van de student een actieve betrokkenheid in het didactisch gebeuren, dit in overleg met de leerkrachten. Er moet sprake zijn van gedeelde verantwoordelijkheid. Van de student kan geen financiële bijdrage gevraagd worden voor de deelname aan de openluchtklassen. Over kosten voor benodigd didactisch materiaal communiceert de student vooraf met de directie van de stageschool. Het is wenselijk ook hierover vooraf duidelijke afspraken te maken.

We willen als hogeschool inzetten op een omgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en waar dit – mocht het zich toch voordoen – ernstig genomen en aangepakt wordt. Lees meer…