Doel

  • Zich verantwoordelijke voelen voor het hele klas- en schoolgebeuren.
  • Kennis maken met het pedagogisch project.
  • Samenwerken met mentor, met de collega van de parallelklas, met de zorgkleerkracht.
  • Kennis maken met schoolomringende diensten (CLB, ondersteuners, GON, …).
  • Een goed zicht krijgen op de beginsituatie van de leerlingen en naarmate de stage vordert kunnen differentiëren en individualiseren.

Op het einde van de opleiding dient de student te functioneren als startbekwaam leraar.

Meer info over de te verwerven vaardigheden en attitudes in het derde opleidingsjaar leest u hier