Evaluatie door de hogeschool

De student schrijft een syntheseverslag over de ingroeistage waarin hij de feedback van alle stagebegeleiders verwerkt en waarin ook zijn eigen kijk op zijn professionele groei aan bod komt. Dit syntheseverslag stuurt hij minstens twee dagen vóór de stagebespreking stage 3 (zie jaarkalender) door naar de praktijkpedagoog.

Het verslag van de student kan eventueel aangevuld worden door de praktijkpedagoog. Deze aanvullingen worden cursief opgenomen, zo is duidelijk dat deze niet van de student zelf zijn.

Lees meer…

De score voor het OPO Stage is niet het resultaat van een rekenkundige benadering van de deelscores voor de onderscheiden functionele gehelen. Het is wél de uitkomst van deliberatie binnen het opleidingsteam, waarbij rekening wordt gehouden met de opeenvolgende prestaties voor het OPO, het niveau van professioneel functioneren en de evolutie daarin en verder de groei in de attitudes.