Begeleiding door de hogeschool

Ook de begeleiding vanuit de hogeschool verloopt vraaggestuurd. De docenten zijn via mail bereikbaar of de student kan (indien gewenst) een afspraak maken met een docent. Hij kan voorbereidingen doorsturen naar de leergroepbegeleider en naar de vakdocenten.  We verwachten dat de student de feedback die hij hierbij krijgt, transfereert naar andere voorbereidingen die hij maakt. 

Voor de aanvang van de stage is er een coachingsgesprek voor de student.  Hij bespreekt dan samen met de leergroepbegeleider de vorderingen in het voorbereidingswerk. Ook de  concrete doelen en de geplande formele en informele leeractiviteiten komen tijdens dit gesprek aan bod.  

Tijdens de actieve stage krijgt de student een bezoek van de leergroepbegeleider en van een vakdocent.
Bezoekende docenten schrijven een verslag van hun stagebezoek en bezorgen dit na de stage aan de student. Het is wenselijk dat de docenten de kans krijgen de bijgewoonde les te bespreken met de stagiair.