Evaluatie door de hogeschool

De student schrijft een syntheseverslag over de ingroeistage waarin hij de feedback van alle stagebegeleiders verwerkt en waarin ook zijn eigen kijk op zijn professionele groei aan bod komt. Dit syntheseverslag stuurt hij minstens twee dagen vóór de stagebespreking stage 3 (zie jaarkalender) door naar de praktijkpedagoog.

Lees meer…