Doel

Doordat de student een langere periode verbonden is aan eenzelfde stageschool kunnen volgende doelstellingen zeker meer aandacht krijgen dan bij de voorgaande stages:

  • Zich verantwoordelijke voelen voor het hele klas- en schoolgebeuren.
  • Zich integreren in het schoolteam.
  • Grondig kennis maken met het pedagogisch project.
  • Samenwerken met mentor, met de collega van de parallelklas, met de zorgkleerkracht.
  • Kennis maken met schoolomringende diensten (CLB, ondersteuners, GON, …).
  • De schoolcultuur grondig leren kennen.
  • Een goed zicht krijgen op de beginsituatie van de leerlingen.
  • Contacten leggen met ouders van leerlingen.
  • De voorbereiding en de nawerking van de openluchtklassen integreren tijdens de stageperiode (indien van toepassing).

Aan het einde van de ingroeistage moet de student voldoen aan de basiscompetentie en dient hij te functioneren als een startbekwaam leraar.

Meer info over de te verwerven vaardigheden en attitudes in het derde opleidingsjaar leest u hier