Beginsituatie

De ingroeistage is de laatste stage van de laatste opleidingsfase. De student heeft nu stage-ervaringen opgedaan in alle graden, ook in de aanvangsfase van het eerste leerjaar. Verder heeft hij ook een keuzestage achter de rug. De student is voor deze ingroeistage voor het eerst in zijn studietraject voor een langere periode (acht à negen weken) aan één stageschool verbonden. Bij de vorige stages in de derde opleidingsfase kreeg de student meer zelfstandigheid in de organisatie van het klasgebeuren, zoals de opstelling van het week – en lessenrooster, de aankleding van de klaswand, de remediëring, de klasschikking, …

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 1 en 2 kan je hier bekijken.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 3 en 4 kan je hier bekijken.