Beginsituatie

Een beperkt aantal studenten binnen onze hogeschool kiest ervoor de opleiding Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs te volgen, nadat zij eerder al een diploma hoger onderwijs hebben behaald.

Deze studenten volgden al OPO’s van het eerste en tweede opleidingsjaar en zij liepen al stage in de eerste, tweede en derde graad van de basisschool.

Zij liepen ook al een week stage in het eerste leerjaar tijdens de aanvangsperiode.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 1 en 2 kan je hier bekijken.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 3 en 4 kan je hier bekijken.