Evaluatie door de mentor

De student bezorgt bij het begin van de stage een stagebeoordelingsformulier waarop de mentor op het einde van de stage per rubriek een oordeel met korte toelichting noteert. De student vindt dit evaluatiedocument in LINK.

Indien gewenst kan de mentor het evaluatiedocument digitaal invullen. In dat geval bezorgt de student de digitale versie van het evaluatiedocument aan de mentor.

Het ingevulde document bezorgt de mentor in PDF-formaat via mail terug aan de praktijkpedagoog of hij bezorgt een geprint exemplaar (voorzien van een handtekening) via de student.

Naast het beoordelingsformulier van de mentor, bezorgt de student ook het stageschrift en  zijn stagemap met reflecties aan de praktijkpedagoog op de dag van de stagenawerking.