Planning

maandag 23 november 2020

deadline ingeven planning ingroeistage

dinsdag 2 maart 2021

observatie in stageklas ingroeistage i.f.v. mentorenvorming

dinsdag 9 maart 2021

mentorenbijeenkomst (VM) op de hogeschool voor mentoren ingroeistage – oefenmoment voor de studenten

maandag 22 maart tot vrijdag 28 mei  2021

Ingroeistage van vier weken actieve stage in eenzelfde stageschool, deels in de tweede graad, deels in de derde graad.  Sommige studenten begeleiden bovendien een week openluchtklassen in de periode van de ingroeistage. Daarnaast maken de studenten 12 halve dagen schoolactiviteiten mee (bijv. zorgverbreding, hulp bij het schoolfeest, bijwonen van een personeelsvergadering, oudercontact…).