Realisatie

Algemene afspraken

Voor de aanvang van de stage neemt de student nog eens contact met de mentor, zeker  indien er veel tijd ligt tussen de laatste observatie- of contactdag en de eigenlijke stage.

De student is steeds tijdig aanwezig (minstens een kwartier voor het begin van de lessen).

 Mocht de student niet (of niet tijdig) aanwezig zijn, dan verwittigt hij de mentor (of de school, indien hij de mentor niet kan bereiken), het secretariaat van de hogeschool, de bezoekende vakdocent én de praktijkpedagoog.

Als de student afwezig is of de stagelessen om een andere reden niet kan geven, dan zullen de stagebegeleiders van de hogeschool, in samenspraak met mentoren en student, zoeken naar andere geschikte data. 

Meer afspraken m.b.t. realisatie …

De student in de derde opleidingsfase neemt de volgende taken van de mentor over:  lees meer

Specifieke opdrachten

Zorgstage (Bu.O., zorgcoördinator, ondersteuningsnetwerker, OKAN-klas):

De student maakt een duidelijk overzicht van het verloop van de stageweken. Hij maakt een voorbereiding voor alle begeleidingsactiviteiten, waarin hij beginsituatie, doelstelling en verloop van de begeleidingsactiviteit weergeeft.

Na elke activiteit volgt een grondige schriftelijke reflectie.

 

Methodeschool en graadsklas:

De student maakt een duidelijk overzicht van het verloop van de stageweken. Hij maakt een voorbereiding voor alle activiteiten waarin hij de beginsituatie, doelstelling en verloop van de activiteiten weergeeft. Hij volgt hiervoor de richtlijnen die ook bij een ‘gewone’ stage gelden.