Doel

  • De geplande opvoedings- en onderwijsactiviteiten met verantwoordelijkheidszin ter harte nemen.
  • Begeleiding van één of meer avondactiviteiten, excursies of ontspanningsmomenten voor de leerlingen. *

 

* Een evenwichtige taakverdeling tussen de mentor(en) en de student(en) is wenselijk.
  De student draagt een verantwoordelijkheid die gedeeld wordt met de leerkracht van de
  lagere school.