Evaluatie door de hogeschool

De stagebegeleiders baseren zich eveneens op het document ‘Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties’ voor de beoordeling van de bijgewoonde activiteiten. Zij bezorgen dit verslag na de stage zowel aan de student als aan de praktijkpedagoog.

Lees meer…