Doel

Doordat de student een langere periode verbonden is aan eenzelfde stageschool (hij loopt deze stage in dezelfde school waar hij ook ook stage eerste leerjaar liep) en niet alleen lessen zal geven maar ook een aantal andere schoolactiviteiten meemaakt, kunnen volgende doelstellingen zeker meer aandacht krijgen dan bij de voorgaande stages:

  • Zich verantwoordelijke voelen voor het hele klas- en schoolgebeuren.
  • Zich integreren in het schoolteam.
  • Kennis maken met het pedagogisch project.
  • Samenwerken met mentor, met de collega van de parallelklas, met de zorgkleerkracht.
  • Kennis maken met schoolomringende diensten (CLB, ondersteuners, GON, …).
  • De schoolcultuur leren kennen.
  • Een goed zicht krijgen op de beginsituatie van de leerlingen.

Aan het einde van de ingroeistage moet de student voldoen aan de basiscompetentie en dient hij te functioneren als een startbekwaam leraar.

Meer info over de te verwerven vaardigheden en attitudes in het derde opleidingsjaar leest u hier