Evaluatie

De student bezorgt het evaluatiedocument voor de openluchtklas aan de mentor.
Op het einde van de openluchtklas vult de mentor het evaluatieformulier in en bezorgt dit via de student aan de praktijkpedagoog.