Beginsituatie

Een beperkt aantal studenten binnen onze hogeschool kiest ervoor om na de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs een bijkomend diploma te halen voor Educatieve Bachelor Lager onderwijs (zij-instromers na EBA KO).

Deze studenten hebben al heel wat stage-ervaring opgedaan in de kleuterschool en hebben daar al veel pedagogische en didactische vaardigheden verworven. Zij lopen nu voor het eerst stage in de lagere school.