Begeleiding door de hogeschool

Ook de begeleiding vanuit de hogeschool verloopt vraaggestuurd. De docenten zijn via mail bereikbaar of de student kan (indien gewenst) een afspraak maken met een docent. Hij kan voorbereidingen doorsturen naar de pedagoog en naar de vakdocenten.  We verwachten dat de student de feedback die hij hierbij krijgt, transfereert naar andere voorbereidingen die hij maakt. 

Voor de aanvang van de stage is er een coachingsgesprek voor de student.  Hij bespreekt dan samen met de praktijkpedagoog de vorderingen in het voorbereidingswerk. Ook de  concrete doelen, en de geplande formele en informele leeractiviteiten komen tijdens dit gesprek aan bod. 

Tijdens de actieve stage in de derde graad krijgt de student een bezoek van de praktijkpedagoog en van een vakdocent.
Bezoekende docenten schrijven een verslag van hun stagebezoek en bezorgen dit na de stage aan de student, dit kan digitaal of op papier. Het is wenselijk dat de docenten de kans krijgen de les te bespreken met de stagiair.