Stagecompetenties: opbouw en beoordeling

Hieronder vind je de verwachte stagecompetenties. Via onderstaande (te downloaden) documenten, krijg je een goed beeld van wat we in welke opleidingsfase verwachten van onze studenten. De ‘ijk- en breekpunten’ geven hiervan een goede samenvatting weer. De ‘beoordelingsschaal’ is een handige leidraad om eventueel een punt toe te kennen.