Beginsituatie studenten

Studenten uit de derde opleidingsfase werken verder vanuit hun verworven competenties in de tweede opleidingsfase en concretiseren deze in persoonlijke leerdoelen voor de derde opleidingsfase. Het zou kunnen dat de student in functie van zijn verdere opleiding en stage doorverwezen wordt naar extra ondersteuning zoals bijvoorbeeld logopedie, stuvo+, extra coaching, …

Vermits in de derde opleidingsfase de internationale context extra in the picture staat, krijgen studenten de kans om te kiezen voor studie of stage in het buitenland. Studenten die kiezen voor een stagetraject in het buitenland (lange stage), doen 2 weken didactische stage 3. Studenten die kiezen voor een stagetraject in het buitenland (korte stage), doen 6 weken didactische stage 3.

In het kader van het opleidingsonderdeel ‘Psychopedagogiek 3’ maken alle studenten kennis met alternatieve onderwijsvisies en -systemen in Nederland (voorjaar 2022).

De student worden verder vaardig gemaakt om zich nieuwe didactieken en innovaties eigen te maken via de methodiek van de Professionele Leergemeenschap. Een professionele leergemeenschap (PLG) is een samenwerking tussen collega’s op resultaatgerichte wijze die leidt tot beter onderwijs. Het is in team samen komen om op een gestructureerde manier kennis en ervaring te delen rond een thema, waarbij de inzichten bovendien direct praktisch toegepast worden om de onderwijspraktijk te verbeteren.

In de derde fase concentreren we ons op de sociale en emotionele creativiteit: HET CREATIEF DURVEN. De rode draad van Communicatie en Agogische Vaardigheden 3 en van groot belang in alle opleidingsonderdelen en op stage. Je zal merken dat deze soort creativiteit ook erg belangrijk is voor leren in en voor diversiteit. Je merkt vast een aantal linken met de competenties “Leraar als lid van een schoolteam” en “leraar als partner van ouders”. Tijdens deze 2-daagse gaat het om durven uiten wie je bent, waar je voor staat, wat je grenzen zijn, wat je sterktes zijn, wat je waardeert bij anderen, …

Door het verwerven van het attest EHBO van het Rode Kruis binnen de opleiding kan de student kleutergericht reageren op de meest voorkomende zorgeisende zaken of levensbedreigende situaties op een school of tijdens uitstappen.

Tenslotte wordt de student ingeleid in de methodiek ‘Toverbos’. Toverbos is een methodiek waarbij door het spelen met handpoppen gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Tijdens het academiejaar zijn er supervisie-sessies gepland, waar studenten en coaches feedback geven. Elke student brengt relevante filmfragmenten mee en die worden dan besproken. Het is de bedoeling dat de studenten met de feedback aan de slag gaan ifv verder leren.

Afbeeldingsresultaat voor toverbos