Organisatie en planning

De stage in de tweede opleidingsfase wordt georganiseerd over het volledige academiejaar.

Naast de actieve stages doen de studenten ook aan werkplekleren.

Werkplekleren houdt concreet in dat studenten op regelmatige basis een voormiddag in een vaste school (aangeduid door de opleiding en verschillend van de school actieve stage) en kleuterklassen observeren, participeren en actieve opdrachten uitvoeren. Dit wordt op de hogeschool voorbereid vanuit:

 • leerdoelen gekoppeld aan opleidingsonderdelen
 • persoonlijke leerdoelen die de student zelf selecteert en formuleert vanuit zijn talenten en vanuit zijn competenties
 • de verwachte stagecompetenties/leerdoelen voor de tweede opleidingsfase

Actieve stage houdt in dat studenten een thema voor de stageweek uitwerken en de klas van de mentor overnemen en werken aan de verwachte stagecompetenties/leerdoelen van de tweede opleidingsfase. Studenten lopen actieve stage bij zowel jonge kleuters als oudere kleuters. Bovendien lopen de studenten verplicht stage in een grootstedelijke context, nl. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • de actieve stage oudste kleuter is een verdieping en verbreding van de stage-ervaringen uit de eerste opleidingsfase. meer bepaald:
  • leren differentiëren
  • werken aan/naar zelfsturing van kleuters
  • bevorderen van structuur en schoolrijpheid van kleuters
  • stimuleren van samenwerken van kleuters in en voor diversiteit
  • omgaan met meertaligheid
 • de actieve stage jongste kleuter is een voor de studenten een nieuwe context

De opleiding kiest er bewust voor om studenten binnen ‘Didactische stage 2’ terug te laten keren naar dezelfde klas, zodat de leerervaringen ook hier uitgediept en verbreed kunnen worden.

Studenten zoeken zelf stageplaatsen waar bovenstaande stages kunnen doorgaan. Bij de keuze van hun stageplaats houden ze rekening met volgende criteria:

 • er zijn minstens 12 kleuters aanwezig in de stageklas
 • studenten doen liefst stage in scholen van Katholiek onderwijs Vlaanderen omwille van het gebruik van het leerplan ZiLL
 • in de stageschool werken er geen familieleden van de student
 • de student kiest doorheen zijn volledige opleiding telkens verschillende stagescholen/contexten
 • de student zorgt ervoor dat hij doorheen de opleiding bij de verschillende leeftijdsgroepen stage-ervaring heeft opgedaan
 • voor de actieve stage bij jongste kleuters kiest de student zelf voor een klas met 2,5-jarigen (instapklas), met 3-jarigen (1ste kleuterklas) of een graadsklas (2,5-3-jarigen)
 • voor de actieve stage bij oudste kleuters kiezen de studenten minstens per twee een school uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De studenten krijgen mondelinge toelichting over de organisatie, criteria stageplaats, administratieve documenten en planning in mei, voorafgaand aan het volgend academiejaar.

Actieve stage Jongste kleuter

Observatiedagen

 • 07 oktober 2021
 • 21 oktober 2021
 • 27 oktober 2021
 • 08 november 2021
 • 09 november 2021
 

Actieve stage

 • 10 november 2021 t.e.m. 19 november 2021
Stage Oudste
kleuter

Observatiedagen

 • 20 januari 2022
 • 26 januari 2022
 • 21 februari 2022
 • 22 februari 2022
 

Actieve stage

 • 14 maart 2022 t.e.m. 18 maart 2022
 

Observatiedagen

 • 31 maart 2022
 • 19 april 2022
 

Actieve stage

 • 25 april 2022 t.e.m. 29 april 2022
 

Observatiedagen

 • 09 mei  2022
 • 24 mei  2022
 

Actieve stage

 • 30 mei  2022 t.e.m. 03 juni  2022

Werkplekleren

 
 • 24 november 2021
 • 01 december 2021
 • 07 december 2021
 • 15 december 2021
 • 09 februari 2022
 • 15 februari 2022
 • 23 februari 2022
 • 29 maart 2022
 • 20 april 2022
 • 10 mei 2022