Opdrachten

Omdat we veel belang hechten aan het creatief denkproces in het uitschrijven van een stappenplan en uitwerken van een weekschema, werken we niet met een lijst van stage-opdrachten. Enkel bij de actieve stage jongste kleuter, zijn er wel nog een aantal verplichte opdrachten en een aantal suggesties. We doen dit omdat de leeftijdsgroep 2,5-3-jarigen een nieuwe doelgroep is voor studenten. Studenten krijgen in het opleidingsonderdeel ‘Verdieping jongste kleuter’ nog veel nieuwe vakdidactiek die ze moeten uitproberen.