Algemene info

Hier vind je alle info in verband met de verwachte stagecompetenties en de stageprocedure. Ook algemene verwachtingen en afspraken kan je hier terugvinden.