Organisatie en planning

De stage in de eerste opleidingsfase wordt georganiseerd en beoordeeld per semester.

In het eerste semester doen de studenten stage in de vorm van werkplekleren. Dit houdt in dat ze:

 • observeren
 • participeren en meespelen
 • uitproberen

In het tweede semester lopen de studenten didactische stage 1. Dit houdt in dat ze actieve stage voorbereiden en uitvoeren:

 • actieve stage 1, georganiseerd in 3 dagen voorafgegaan door 1,5 dagen inloopstage
 • actieve stage 2, georganiseerd in 5 dagen

Studenten zoeken zelf een stageplaats waar bovenstaande stages kunnen doorgaan. De opleiding kiest bewust om een student gedurende de eerste opleidingsfase een heel jaar in eenzelfde klas stage te laten lopen. Zo kan de student een goed contact opbouwen met de stagementor én met de kleuters. Uit ervaring weten we dat deze werkwijze een veilige en aanmoedigende basis vormt voor onze eerstejaarsstudenten. Bij de keuze van hun stageplaats houden ze rekening met volgende criteria:

 • studenten staan per twee in een stageschool
 • studenten lopen uitsluitend stage in een tweede of derde kleuterklas of een graadsklas
 • er zijn minstens 15 kleuters aanwezig in de stageklas
 • studenten lopen liefst stage in scholen van Katholiek onderwijs Vlaanderen omwille van het gebruik van het leerplan ZiLL
 • in de stageschool werken er geen familieleden van de student
 • de student kiest doorheen zijn volledige opleiding telkens verschillende stagescholen/contexten
De studenten krijgen mondelinge toelichting over de organisatie, criteria stageplaats, administratieve documenten en planning op dinsdag 21 september 2021

Eerste semester

Werkplekleren

observeren en participeren

26 oktober 2021

08 november 2021

09 november 2021

18 november 2021

19 november 2021

 
 

meespelen en activiteiten uitproberen


7 december 2021

8 december 2021

21 december 2021

22 december 2021

23 december 2021

Tweede semester

Didactische stage 1

focus bepalen in functie van actieve stage 1

10 februari 2021 (VM)

 
 

observeren in functie van actieve stage 1

25 februari 2022

 
 

inloopstage: observeren en participeren in functie van actieve stage 1

21 maart 2022

22 maart 2022

 
 

actieve stage 1: thema ‘textiel’

23 maart 2022

24 maart 2022

25 maart 2022

 
 

observeren in functie van actieve stage 2

21 april 2022

 
 

actieve stage 2: thema in overleg met stagementor – keuze uit 4 prentenboeken

16 mei 2022

17 mei 2022

18 mei 2022

19 mei 2022

20 mei 2022