Stage 1ste leerjaar

In de derde opleidingsfase van onze opleiding tot Educatieve Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, lopen de studenten een actieve stage in het eerste leerjaar. Deze wordt vooraf gegaan door een module jonge kind, waar studenten kennis maken met aanvankelijk lezen en rekenen, de leefwereld van het jonge kind en didactiek vertalen naar de jongsten in de lagere school (o.a. thematisch werk, spel, fantasie, zelfstandigheid, differentiatie).

Bij deze actieve stage stellen we volgende doelstellingen voorop:

  • de studenten een ruimer inzicht laten verwerven in het aanvankelijk leren en oefenen in het begeleiden ervan (lezen, rekenen, schrijven, W.O., enz);
  • hen oefenkansen bieden i.v.m. thematisch werken;
  • hen leren vertrekken vanuit de kinderen, uitgaande van de specifieke beginsituatie (de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar);
  • hen vervolmaken in hoekenwerk en differentiatie bij jonge kinderen;
  • studenten de kans geven zich als leerkracht te integreren in een klas- en schoolgemeenschap.

28 september 2020

Kleuterobservatie

Studenten observeren in de kleuterklas a.d.h.v. een observatiewijzer derde kleuterklas & executieve functies.

Week 40

Leergroep 1

Studenten en stagebegeleiders bespreken observaties in de kleuterklas als opstap naar de stage 1ste leerjaar. (Teams)

5 oktober 2020

 

Stage

-Beginsituatie breed verkennen.

-Via co-teaching klaswerking verkennen.

-Overgang kleuter-lager bevragen.

-Lesopdrachten bespreken voor de oefenlessen en actieve stage.

-Afspraken maken over lesvoorbereiding.

-Brainstorm thema (kan ook op 13/10).

 

13 oktober 2020

Stage + oefenlessen

-Zoveel mogelijk in vormen van co-teaching participeren aan het lesgebeuren.

-Differentiatievragen verzamelen.

-Oefenlessen

 

21 oktober 2020

Stage + oefenlessen

-Zoveel mogelijk in vormen van co-teaching participeren aan het lesgebeuren.

-Oefenlessen

 

22 oktober 2020

Leergroep 2: vooruitblikken stage

SWOT, vooruitblik stage 1ste leerjaar

(Teams)

22 oktober 2020

Stagevoorbereiding

 

Studenten kunnen individueel of in kleine groepjes feedback vragen over hun thema’s en lesopdrachten. (Teams)

9 t/m 20 november 2020

Actieve stage

Actieve stage

 

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op samen opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag feedback van de mentor. Je kan het document hier raadplegen.

De module jonge kind start op met buitenspeeldagen waar de accenten voor de module en de stage in het eerste leerjaar gelegd worden. Uit deze ervaringen kunnen studenten mogelijke thema’s distilleren die ze aan hun mentor kunnen voorleggen. Doorheen de module jonge kind worden studenten begeleid bij de inhoudelijke uitwerking en verdieping van die thema’s.