Oefenstage

De praktijk in de eerste opleidingsfase splitsen we op in twee periodes: in het eerste semester gaat de praktijk door op oefenscholen, in het tweede semester lopen studenten stage op een zelf gekozen stageschool.

 

In de oefenschool lopen studenten stage met hun volledige leergroep. Ze leren er van en met elkaar, werken actief samen en zetten hun eerste stappen als leraar onder begeleiding van mentor en stagebegeleider. In het tweede semester lopen studenten eerst stage in duo. Zodoende kunnen ze blijven oefenen in het geven van feedback en in het elkaar ondersteunen. In de laatste stageperiode staan studenten alleen voor de klas om zelfstandig lessen voor een volledige week te ontwerpen en de leiding over de klasgroep te nemen.

Datum

Stages en afspraken

13/10/2020

Leergroep 1 – Ik word leraar (campus Brussel)

Studenten verkennen elkaars beelden van goed onderwijs en leraarschap. Gesprekken met favoriete leraren, ervaringen met leraren, beelden van leraren en scholen,…vormen het onderwerp van discussie. Gezamenlijk komt de leergroep tot enkele kenmerken van goed onderwijs.

 

22/10/2020

Leergroep 2 / participerende observatie – Ik maak kennis met de school, de buurt en de mentor

–      Gesprek met de directie

–      Buurtverkenning

–      Kennismaking mentor en klassen

–      Afspraken maken over de komende activiteiten.

 

10/11/2020

Participerende observatie  – Ik maak kennis met de klas en onderzoek de beginsituatie

–      De beginsituatie van de klas onderzoeken aan de hand van een observatie-instrument.

–      Een kennismakingsactiviteit organiseren om de groep beter te leren kennen (en jezelf voor te stellen).

–      Actief participeren aan het lesgebeuren.

 

17/11/2020

Leergroep 3 – Ik ontwerp een lesfiche (campus Brussel)

Onder begeleiding van vakdocenten ontwerpen studenten hun eerste lesfiche. Er wordt in kleine groepen gewerkt rond het thema ‘licht en donker’.

 

26/11/2020

Participerende observatie – Ik ga aan de slag met kinderen

–      Eerste activiteiten uitvoeren met de kinderen.

–      Eerste lesontwerpen (1/12) samen bespreken en bijsturen.

–      Actief participeren aan het lesgebeuren.

 

1/12/2020

Oefen/demolessen + Leergroep 4 – Ik geef voor het eerst les

Studenten geven elk één oefenles die nabesproken worden aan de hand van de feedbackwijzer (zie bijlage 1). Er wordt geoefend in het geven van feedback en het reflecteren. Studenten werken in het thema dat door de opleiding wordt vastgelegd.

 

3/12/2020

Stagevoorbereiding (online via MS Teams)

 

11/12/2020

Oefenlessen – Ik verdiep me in het leren van de leerlingen

Studenten geven elk één oefenles die ze zelf ontwerpen. Opnieuw worden de lessen besproken aan de hand van de feedbackwijzer (zie bijlage 1) en wordt er geoefend in het geven van feedback en het reflecteren. De mentor kiest in overleg met de studenten lesonderwerpen.

 

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.