Actieve stages

De praktijk in de eerste opleidingsfase splitsen we op in twee periodes: in het eerste semester gaat de praktijk door op oefenscholen, in het tweede semester lopen studenten stage op een zelf gekozen stageschool.

Op de oefenscholen zetten studenten hun eerste stappen in de praktijk met hun leergroep. In het tweede semester lopen studenten eerst als duo stage zodat ze elkaar nog steeds kunnen ondersteunen/inschakelen en feedback geven (periode januari-maart). Vanaf maart loopt elke student individueel stage.

Datum

Stages en afspraken 1ste actieve stage

27/01/2021

Participerende stagedag

–      Stagehandleiding doornemen

–      Contactgegevens uitwisselen

–      De beginsituatie verkennen a.d.h.v. een observatie-instrument

–      Afspraken maken over het actief ondersteunen van de klaswerking/co-teachen

–       (Vooraf) een kleine opdracht afspreken om de klasgroep te leren kennen (bvb. verhaal vertellen, kennismakingsspel, tussendoortje)

–      Lesonderwerpen oefenlessen doorgeven

 

09/02/2021

Participerende stagedag  + 2 oefenlessen

–      De beginsituatie verkennen

–      De klaswerking actief ondersteunen/co-teachen

–      De student geeft twee oefenlessen en bespreekt deze na met de mentor. In de kijkwijzer (zie bijlage 2) zijn de aandachtspunten voor stage opgenomen die een richtlijn kunnen zijn om feedback te formuleren.

–      Lesonderwerpen eerste actieve stage bespreken

 

12/02/2021

Leergroep 5 – Ik werk aan mijn leerdoelen (campus Brussel)

 

12/02/2021

Stagevoorbereiding (campus Brussel)

 

23/02/2021

Participerende stagedag + bespreken stagemap

–      De beginsituatie verdiepen i.f.v. de te geven lessen.

–      De stagemap bespreken: laatste aanpassingen, vragen, materiaal,…

 

25/02/2021

Stagemap opladen op het digitaal portfolio (Toledo)

 

01/03/2021 t.e.m. 05/03/2021

Eerste actieve (en participatie)stage

–      De stagemap is steeds ter inzage aanwezig in de stageklas.

–      Mentor en student spreken af  op welke manier/momenten de lessen nabesproken worden.

 

Datum

Stages en afspraken 2de actieve stage

30/03/2021

Participerende stagedag

–      Stagehandleiding doornemen

–      Contactgegevens uitwisselen

–      De beginsituatie verkennen a.d.h.v. een observatie-instrument.

–      Afspraken maken over het actief ondersteunen van de klaswerking.

–       (Vooraf) een kleine opdracht afspreken om de klasgroep te leren kennen (bvb. verhaal vertellen, kennismakingsspel, tussendoortje).

–      Lesonderwerpen oefenlessen en actieve stage doorgeven.

 

02/04/2021

Leergroep 6 – Terug- en vooruitblikken op actieve stages (campus Brussel)

 

20/04/2021

Participerende stagedag + 2 oefenlessen

–      De student geeft de twee oefenlessen en bespreekt deze na met de mentor. In de kijkwijzer (zie bijlage 2) zijn de aandachtspunten voor stage opgenomen die een richtlijn kunnen zijn om feedback te formuleren.

 

29/04/2021

Stagevoorbereiding (online)

 

04/05/2021

Participerende stagedag + stagemap voorleggen

–      De beginsituatie verdiepen i.f.v. de te geven lessen.

–      De stagemap bespreken: laatste aanpassingen, vragen, materiaal,…

 

06/05/2021

Stagemap opladen op het digitaal portfolio (Toledo)

 

10/05/2021

t.e.m. 12/05/2021 en 17/05/2021

t.e.m. 18/05/2021

Tweede actieve stage

–      De stagemap is steeds ter inzage aanwezig in de stageklas.

–      Mentor en student spreken af  op welke manier/momenten de lessen nabesproken worden.

 

28/05/2021

 

Leergroep 7 – Portfoliovoorstelling (campus Brussel)

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag feedback van de mentor. Je kan het document hier raadplegen.