Eindstage

Het doel van een eindstage is de student een zo groot mogelijke “les- en schoolroutine” te laten verwerven. Daartoe functioneert de student gedurende een lange periode als fulltime lid van een lerarenkorps in een school. Tevens moet in een eindstage duidelijk worden welke visie de student heeft over goed onderwijs. Zijn onderwijsaanbod zijn een reflectie van de eigen onderwijsstijl, de accenten in de opleiding (thema, zorg, werken aan zelfstandigheid,…) en de beginsituatie van de klasgroep. 

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op samen opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag feedback van de mentor. Je kan het document hier raadplegen.