Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is een onderdeel van Community Service Learning (CSL).

CSL is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij studenten binnen een opleidingsonderdeel:

  • Academische competenties en leerinhouden verwerven,
  • Deze toepassen in een maatschappelijke context (gemeenschap) waarbij ze een maatschappelijk engagement aangaan,
  • Waarover ze kritisch reflecteren

De maatschappelijke stage is binnen onze opleiding sterk verbonden aan het vak Identiteit in Diversiteit 2.

De concrete info over de invulling en het verloop van de maatschappelijke stage kan je raadplegen in dit document.