Opleidingsvisie

     De leraar van de toekomst

Persoonlijk meesterschap

Een goede leraar is iemand met passie voor zijn vak, iemand die inspireert en de leefwereld van zijn leerlingen perfect aanvoelt. Doorheen je opleiding verbreden en verdiepen we de kennis die je als leraar nodig hebt. Een sterke leraar durft zichzelf en zijn omgeving ook in vraag te stellen. Daarom leren we jou om goede keuzes te maken. Samen gaan we voortdurend op zoek naar de beste methoden en leermiddelen. Zo leer je tegemoetkomen aan wat elke leerling nodig heeft.

Netwerk, Samen, 1+1=3

Samen leren staat bij ons centraal. Je leert van je medestudenten, je docenten, je begeleiders in het werkveld… Dat betekent dat we je heel veel laten ervaren. We dagen je uit om aan de slag te gaan met verschillende werkvormen en doelgroepen. Theorie en praktijk gaan in je opleiding hand in hand. Je rondt je opleiding af met een langere stageperiode waarin je proeft wat het betekent om een volwaardige leraar te zijn.

Maatschappelijk engagement

We bereiden je voor op het onderwijs en de samenleving van de toekomst. Doorheen je opleiding ontwikkel je belangrijke sociale vaardigheden voor het onderwijs van morgen: communiceren, werken in team, leiderschap opnemen, onderhandelen en omgaan met sociale en culturele verscheidenheid. Dat betekent dat we ook buiten de schoolmuren op expeditie gaan.

Diversiteit en creativiteit

Word jij een leraar met een open blik op de wereld? Doorheen je opleiding worden je creativiteit en je nieuwsgierigheid geprikkeld en leer je de diversiteit in je klas te gebruiken. Door te vertrekken van de ervaringen van de kinderen, leren ze over elkaar, over de wereld en over zichzelf. Als student krijg je de kans om ook  letterlijk je grenzen te verleggen. Zin om stage te lopen in het buitenland of deel te nemen aan een internationaal uitwisselingsproject? Dat kan! Maar ook wie niet naar het buitenland gaat,  krijgt voldoende kansen om een internationale bril op te zetten.

Onderzoekend leren

Een onderzoekende en leergierige leraar is een sterk rolmodel voor de leerlingen. Van zo’n leraar leren kinderen omgaan met problemen, kennis opzoeken, oplossingen bedenken, evalueren en bijsturen. Je neemt hen mee op onderzoek in een wereld die snel verandert. Ook dat leer je in je opleiding.