Stage thematisch werken

De stage thematisch werken gaat door in het 2de, 3de of 4de leerjaar. Studenten leren om thema’s zelf uit te werken, los van handleidingen, en na te denken over vakoverschrijdende activiteiten. 

We werken met opgelegde thema’s om meerdere redenen. Zo kunnen we studenten optimaal ondersteunen bij de uitwerking van hun thema’s door binnen de opleiding activiteiten rond de thema’s te organiseren (colleges, brainstorm, bezoek aan ABC-huis, coaching,…). 

Datum

Praktijkdagen

Inhoud en/of afspraken

28 september 2020

Stage

– Leerkansen bespreken voor de komende stagedagen (co-teaching, persoonlijke leerdoelen realiseren, overleg, observatie, leerkansen thema…)

– Stagehandleiding doornemen

– Kinderen en klaswerking verkennen

5, 6 en 8 oktober 2020

Stage

–  Lesopdrachten bespreken (oefenlessen en actieve stage) en thema bepalen (‘Tijd’ of ‘zero waste’)

– Maximaal leren in co-teaching

-Eén activiteit (oefenlessen) uitvoeren gelinkt aan leerkansen

– Kinderen en klaswerking verkennen

9 oktober 2020

Impressie thema

 

 

9 oktober 2020

Leergroep 1

 

13 en 14 oktober 2020

Stage

– Brainstorm thema (50 min.)

– Twee activiteiten (oefenlessen) uitvoeren gelinkt aan leerkansen

– Maximaal leren in co-teaching

– Stagerooster vastleggen waarin het thema zichtbaar is opgenomen

– Vragen over lesonderwerpen bespreken.

– Kinderen en klaswerking verkennen

16 oktober 2020

Samenwerktijd thema

 

20 oktober 2020

Leergroep 2

 

 

22 en 23 oktober 2020

Stage

– Twee activiteiten (oefenlessen) uitvoeren gelinkt aan leerkansen

– Maximaal leren in co-teaching

– Vragen over lesonderwerpen bespreken.

– Kinderen en klaswerking verkennen

27 oktober 2020

Coaching thema

Themabegeleiders voorzien online coaching via Trello ivf verdiepen en verbreden.

Ten laatste op 30 oktober 2020

Stagerooster opladen  op DBS en Toledo.

10 november 2020

stagevoorbereiding

Studenten bespreken hun lesonderwerpen met vakdocenten.

17 november 2020

Stage

-Maximaal leren in co-teaching

-Mentor en student bekijken samen de volledige stagemap en het thema, maken afspraken over aanpassingen die moeten gebeuren en wanneer deze opnieuw worden voorgelegd, materiaal,…

23 t/m 27 november 2020

Actieve stage

 

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag feedback van de mentor. Je kan het document hier raadplegen.