Opleiding kleuteronderwijs via afstandsonderwijs

De educatieve bachelor in het kleuteronderwijs via afstandsonderwijs van Odisee campus Aalst richt zich tot kandidaten die willen studeren in combinatie met een job en/of een gezin.

Het traject is bedoeld voor volwassenen met diverse achtergronden die zich wensen om te scholen of bij te scholen en zo een eventuele carrièreswitch mogelijk maken of kandidaten die reeds werken in het basisonderwijs en het vereiste bekwaamheidsbewijs nodig hebben voor de vaste benoeming. Het diploma dat behaald wordt, is een volwaardig en kwaliteitsvol bachelordiploma.

We zetten tijdens een individueel intakegesprek in op het samenstellen van een aangepast en flexibel traject waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen privésituatie en studie. Eerder verworven competenties in het hoger onderwijs worden gevaloriseerd. Er zijn standaardvrijstellingspakketten op basis van reeds verworven diploma’s hoger onderwijs.

We stellen een hybride aanpak voorop. Bij hybride leren worden verschillende leeromgevingen op een zinvolle manier gecombineerd, waarbij rekening wordt gehouden met de leerdoelen en de student; zo kunnen bijvoorbeeld combinaties gemaakt worden met meer realistische en meer kunstmatige leersituaties, met fysieke ruimtes en online ruimtes en met synchroon en asynchroon leren. De student verwerft de competenties in co-creatie met de opleiding, het werkveld en andere authentieke contexten.

Om de opleiding succesvol te doorlopen vragen we veel autonomie van de student waarbij de nadruk ligt op zelfstandig studeren met een begeleidingsaanbod vanuit de hogeschool. Dit begeleidingsaanbod bestaat uit een beperkt aantal fysieke contactmomenten op de campus in Aalst, volgens de noden van het vak soms aangevuld met een extra online contactmoment. Contactmomenten worden steeds gepland op dinsdagavond en uitzonderlijk op zaterdagvoormiddag. Daarnaast zetten we in op individuele trajectbegeleiding, studiebegeleiding op vraag, sterke en gerichte stagebegeleiding en een elektronisch leerplatform.

Stage kan gelopen worden in de eigen omgeving en gedeeltelijk uitgevoerd worden op de eigen werkplek. Binnen bepaalde afspraken kunnen de stages ook gepland worden volgens eigen agenda. Een overzicht van alle stage-activiteiten in de verschillende opleidingsfases vind je in dit document

Evaluatie gebeurt op weekavonden en zaterdagvoormiddagen tijdens vaste examenperiodes in januari of juni en augustus (2de examenkans).