Evaluatie door de hogeschool

De map moet klaar zijn tegen vrijdag 20 mei 2022. Dan wordt ze geëvalueerd. De map wordt ingediend bij de verantwoordelijke docent “HAO Didactische oefeningen 2”. 

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met volgende punten:
o Volledigheid van de opdracht
o Stiptheid bij het maken en indienen van opdrachten
o Kwaliteit van verslagen en reflecties
o Transfer van theorie naar praktijk
o Jouw attitudes