Medische info

Ben je zwanger, dan meld je dit aan de trajectbegeleider en aan jouw stageschool (directie en mentor). Je mag geen didactische oefeningen of actieve stage meer doen. De overige theoretische vakken, mag je gewoon verder opnemen. Samen met de trajectbegeleider wordt bekeken hoe het verdere verloop van jouw traject er uit ziet.  

De associatie KULeuven laat alle studenten die stage lopen in kleuteronderwijs een medisch onderzoek ondergaan met vaccinatie tegen hepatitis A. Een TBC test wordt geplaatst indien de risicoanalyse dit vraagt. Dit medisch onderzoek wordt in overleg georganiseerd en valt ten laste van het Fonds voor Beroepsziekten. Deze vaccinatie dient aangevraagd te worden bij het Fonds voor Beroepsziekten. 

Waarom vaccinatie tegen hepatitis A?  

Als kleuteronderwijzer kom je in contact met peuters en kleuters die niet zindelijk zijn. Bij het verluieren is contact met stoelgang of urine niet uit te sluiten, wat een risico op hepatitis A (ontsteking van de lever) met zich meebrengt. Er is geen behandeling mogelijk maar wel een vaccinatie. Je krijgt twee inentingen met een interval van zes tot twaalf maanden, die jou vijfentwintig jaar tot levenslang bescherming biedt.   

Bij studenten ouder dan veertig jaar wordt op basis van een bloedafname gecontroleerd of ze deze ziekte mogelijks al hebben doorgemaakt. In dat geval zijn ze immuun voor hepatitis A. Zij moeten geen vaccinatie krijgen maar moeten wel nog op medisch onderzoek komen.  Een vaccin wegens beroepsrisico kan niet geweigerd worden, tenzij je een medisch attest kan voorleggen.

Wie niet in orde is met de vaccinaties, kan geen stage lopen, ook geen observatiestage. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de student.  

Procedure in de praktijk: 

IDEWE komt bij de start van het academiejaar langs en geeft een informatiesessie aan alle studenten. Op dat moment vul je een aanvraagformulier in voor de terugbetaling van de vaccins. 

De dokter bezorgt de ingevulde documenten aan het FBZ. Zij sturen de goedkeuring  op naar de student (kan tot twee maanden duren). De student bezorgt deze goedkeuring aan het opleidingssecretariaat van de hogeschool en zij bezorgen dit aan IDEWE. Dan pas kunnen de spuiten aangevraagd worden en volgt daarna de vaccinatie. De datum en de uren van de inenting en het medisch onderzoek worden via het studentenportaal gecommuniceerd. Meer informatie kan je verkrijgen via Brenda Beerens (brenda.beerens@odisee.be).