Reflectiemodel GRROW

Een stageperiode is er uiteraard om je kennis, vaardigheden en attitudes te optimaliseren en te verruimen. Dit kan vooral als je open staat voor feedback en jouw handelen kritisch onder de loep neemt. Wij hechten daarom veel belang aan zelfreflectie. Door zelf te reflecteren over jouw handelen, kan je achterhalen wat jouw talenten zijn en hoe je die extra kan inzetten maar kan je ook achterhalen wat jouw werkpunten zijn en denk je na over alternatieve oplossingen. 

Binnen de opleiding gebruiken we het GRROW-model ter ondersteuning van het reflecteren. Hieronder kan je meer informatie vinden over elke stap binnen dit reflectie-model (voor meer informatie, zie cursus HAO praktijkonderzoek 1.2).

 

Stap 

Richtvragen 

Tips 

G 

Stap 1: GOAL 
Wat is je doel?  
Wat wil je? 

 

Wat is je doel? 

Wat wil je bereiken?  

Wat vind je echt belangrijk? Waarom? 

Probeer je doel positief te formuleren (bv. niet: ‘Ik wil niet meer  …’), concreet te beschrijven (bv. hoe stel je je die situatie voor, hoe zal het zijn, hoe zal het voelen, …?) en ook aan te geven waarom dit je doel/droom/… is. 

R 

Stap 2: REALITY 
Hoe ziet de realiteit eruit? 

Waar sta je vandaag? 

Hoe ziet de realiteit er uit? 

Wat gaat al goed? 

Waar loop je op vast? Waar leid je dat uit af? Hoe zou dit komen?  

Waar ben je bezorgd over?  

Waar zit de kern van het ‘probleem’? 

Hoe beleef jij het? Hoe beleven de anderen het? 

Probeer ‘de realiteit’ zo concreet mogelijk te beschrijven aan de hand van de richtvragen.  

Het is niet de bedoeling dat je bij deze stap al op zoek gaat naar mogelijke oplossingen.  

R 

Stap 3: RESOURCES 
Welke hulpbronnen en krachtbronnen kan je aanspreken? 

Welke bronnen, hulpmiddelen kan je gebruiken om je doel te bereiken? 

Wie of wat zou je kunnen helpen? 

Wat doe je in andere situaties, dat je hier zou kunnen gebruiken? 

Welke talenten zou je kunnen inzetten? 

Verken verschillende ‘hulpbronnen’: in jezelf (!), je omgeving, bij anderen,… 

O 

Stap 4: OPTIONS 
Welke opties zie je? 

Welke mogelijkheden zijn er om de situatie aan te pakken en je doel te bereiken? 

Welke verschillende opties zie je om tot je doel te komen? Waar bevinden zich mogelijke obstakels?  

Wat kan je doen om de situatie te veranderen? 

Probeer verschillende mogelijkheden tot actie en handelen te verkennen, beperk je niet tot één oplossing. 

W 

Stap 5: WILL 
Wat ga je doen?  
Welke stappen ga je zetten? 

Welke optie lijkt het meest interessant?   

Welke stap (cfr. optie) ga je nu zeker zetten? 

Hoe ga je dit aanpakken?  (waar, wanneer, hoe) 

Hoe zal je weten je of je doel bereikt is? 

Probeer grondig na te denken over welke ‘acties’ het meest zinvol én haalbaar zijn binnen een vooropgestelde tijdsperiode.