Begeleiding

Studenten mogen vóór het laatste contactmoment van semester 1 al één verslag voor tussentijdse feedback mailen naar de verantwoordelijke docent ‘HAO Didactische oefeningen 2’. 

Het is niet de bedoeling dat je matig of onvoldoende uitgewerkte verslagen doorstuurt die je dan nadien kan herwerken op basis van de evaluatie. Als blijkt dat het werk dat je afgeeft, beter kan of moet, dan kan je wel op basis van de feedback je werk van het tweede semester verbeteren en zo toch nog een goed cijfer halen voor het OPO. 

De tussentijdse feedback staat los van de eindbeoordeling. Mocht je map dan nog niet voldoende zijn, dan mag je wel het geheel herwerken tegen examenperiode 3.