Observaties

Alle studenten die ingeschreven zijn voor dit OPO vervullen deze opdracht.
Studenten wonen volgende activiteiten bij:

  • Exploratietocht (2.1 HAO Vakdidactiek Wereldoriënterende Ontwikkeling)
  • Huishoudelijke activiteit (2.2 HAO STEM-didactiek)
  • Winkelspel (2.2 HAO Wiskundige ontwikkeling)
  • Ontluikende geletterdheid (2.1 HAO Taal)
  • Poppenspel / spelen met poppen (2.1 HAO Muzo)
  • Drama (2.1 HAO Drama)
  • Dansexpressie (2.1 HAO Muzische Ontwikkeling)
  • Bijbelverhaal (2.2 HAO Godsdienst)

• Deze activiteiten vormen onderdeel van de theoretische OPO’s van het tweede jaar van de opleiding. Mocht je één van deze OPO’s niet opgenomen hebben in je traject dan kan je de digitale cursussen bekijken op Toledo > Stage EBA KO > HAO > Cursusmateriaal per semester.
• Het OPO Didactische Oefeningen 2 staat los van de stage. De planning is echter gelijklopend. Algemeen geldt immers dat je een activiteit niet kan uitvoeren als je vooraf geen voorbeeld hebt gezien.
• Je kiest zelf in welke school je deze observaties uitvoert. Dit kan je eigen stageschool zijn of één andere school naar keuze.
• Alle observaties (en proefactiviteiten) kunnen plaats vinden in alle netten van het onderwijs. De opdracht i.f.v. het opleidingsonderdeel Godsdienst (Bijbelverhalen in de kleuterklas) kan enkel plaats vinden in het Katholiek onderwijs (anders maak je een vervangtaak; zie toledo). Alleen daar wordt godsdienst gegeven in het kleuteronderwijs. 
• De opdracht loopt over het ganse academiejaar. Je bepaalt zelf wanneer je deze opdrachten uitvoert. Hou rekening met de planning binnen de theoretische OPO’s en (indien voor jou van toepassing) ook met je eigen stageplanning. Als een bepaald soort activiteit aan bod komt in het eerste semester, dan observeer je die activiteit best in het eerste semester. Theorie en praktijk gaan dan samen. Je moet een activiteit eerst geobserveerd hebben voor je ze zelf mag uitvoeren.

• Je opdracht bestaat uit het bijwonen van, het verslaan van en het reflecteren over de activiteit. Je maakt hiervan een verslag en brengt dit onder in je map “HAO Didactische oefeningen 2”.
• Voor elk van de opdrachten is er een observatiewijzer voorzien. Deze werden gemaakt door de betrokken vakdocenten. Met vragen hierover kan je dus bij hen terecht.
• De kijkwijzers voor de observatieopdrachten vind je terug op Toledo in de cursus HAO Didactische Oefeningen 2 > Inhouden.