Proefactiviteiten

Proefactiviteiten zijn activiteiten die je zelf geeft, die je grondig voorbereidt en evalueert en waar de mentor ook grondige feedback op geeft. Voor deze grondige feedback zijn er voor de proefactiviteiten bijzondere feedbackformulieren beschikbaar. Een proefactiviteit is een activiteit om te proeven. Het is een activiteit om te leren. Dat betekent dat de voorbereiding en de reflectie grondig moeten zijn, maar de feedback van de mentor dient om je vooruit te helpen en niet om je te evalueren. Als de begeleiding en de organisatie van de activiteit nog niet zo goed gaat dan is dat geen reden tot een negatieve evaluatie.

Proefactiviteiten richten we in voor enkele soorten activiteiten die moeilijk zijn wat betreft begeleiding en organisatie. Het zijn:

o Exploratietocht

o Huishoudelijke activiteit

o Winkelspel

Het is de bedoeling en het beste dat je voor deze activiteiten telkens een proefactiviteit doet vóór je ze de eerste keer doet op stage. 

Van dit principe mogen jullie afwijken, omdat we weten dat de HAO-opleiding zwaar is. Wie HAO Didactische oefeningen 2 combineert met HAO Actieve Stage 2 tijdens hetzelfde academiejaar, kan zich beperken tot het apart uitvoeren van één van deze drie activiteiten waarbij een aparte voorbereiding en uitvoering gemaakt wordt. 

Voor de andere twee activiteiten mogen jullie een activiteit van de actieve stage nemen en die grondig voorbereiden, er grondig over reflecteren en daar grondige feedback over vragen. Bij een activiteit uit de actieve stage is er wel een verschil met een proefactiviteit. Wanneer je tijdens zo’n activiteit bezoek krijgt dan is die activiteit niet alleen een leermoment maar ook een evaluatiemoment, zoals alle activiteiten uit de actieve stage. De docent zal dan niet alleen tips geven, maar ook kijken hoe ver je staat op weg naar de competenties als kleuteronderwijzer. 

Deze activiteiten vormen onderdeel van de theoretische OPO’s van het tweede jaar van de opleiding. Mocht je één van deze OPO’s niet opgenomen hebben in je traject dan kan je de cursussen bekijken op Toledo > Stage EBA KO  > HAO > cursusmateriaal per semester. 

Hou er rekening mee dat je deze activiteiten eerst moet geobserveerd hebben in een kleuterklas vooraleer je ze zelf uitvoert.

Alle proefactiviteiten kunnen plaats vinden in alle netten van het onderwijs.

Je opdracht bestaat uit het voorbereiden, brengen van en reflecteren over je aanbod. Van alle stappen moeten gegevens bewaard worden in je map “HAO Didactische oefeningen 2”.

Voor elke activiteit maak je een bundeltje:

Voorbereiding volgens de richtlijnen van het theoretisch OPO.

Feedback door de mentor. Het sjabloon vind je op Toledo in de cursus HAO Didactische oefeningen 2 > Inhouden. 

Reflectie van de student. Het sjabloon vind je eveneens op Toledo in de cursus HAO Didactische Oefeningen 2 > Inhouden.

Alle documenten worden opgenomen in de map “HAO Didactische oefeningen 2”