Salsa – Stagecontract en bijlagen

Hier vindt u het stagecontract en alle bijlagen. 

 

Stagecontract

Bijlage 1: Model van werkpostfiche met risicoanalyse

Bijlage 2: Verzekeringsattest

Bijlage 3: Stagevademecum CAM

Bijlage 4: Stagevademecum HAO