1L – Begeleiding en evaluatie

1. Begeleiding door de mentor

Op het einde van de stage vindt een gesprek plaats tussen de mentor en de student. De student bereidt dit gesprek voor a.d.h.v. een zelfreflectie, die de student beschrijft in ‘Verslag stage 3-1’. Voor dit gesprek vult de mentor dit document verder aan vanuit (eerder gegeven) persoonlijke feedback. De student groeit doorheen de stage van het eerste leerjaar geleidelijk naar het gevorderd niveau (zie Handleiding bij begeleiding en evaluatie stage 3-1 en stage 3-2).

Verslag stage 3-1

Zelfreflectie student

Stappenplan

Bij schrijven 'Verslag stage 3-1'
Verwachtingen t.a.v. de mentor

Geef tussentijds feedback t.a.v. de agenda en de lesrealisaties.

Vul o.b.v. de zelfreflectie van de student het ‘Verslag stage 3-1’ aan met persoonlijke feedback.

Bespreek nadien de geschreven feedback met de student.

Noteer je handtekening met vermelding van datum en tijdstip op het proces-verbaal.

Verwachtingen t.a.v. de student

Bereid het gesprek voor a.d.h.v. een zelfreflectie, die je opneemt in zijn ‘Verslag stage 3-1’.

Breng het proces-verbaal mee naar het gesprek met de mentor en laat het handtekenen door de mentor, met vermelding van datum en tijdstip. De student handtekent ook het proces-verbaal.

Laad het proces-verbaal op na afloop van het gesprek in je digitaal portfolio en bespreek je het ‘Verslag stage 3-1’ vervolgens met je stagecoaches.

2. Begeleiding door de hogeschool

Voor de didactische stage van het eerste leerjaar wordt gestreefd naar twee bezoeken (door twee verschillende stagecoaches). Van iedere stagebijwoning maken de stagecoaches een lesverslag. Bij problemen, kan de hulp van het stagebureau worden ingeroepen (zie procedure in het stagevademecum op de stagewebsite). Het zelfevaluatieverslag wordt bewaard in het digitaal stageportfolio van de student en wordt meegenomen in de evaluatie van de stage.

Verwachtingen t.a.v. de student

Licht de stagewebsite toe aan de mentor.

Staaf afwezigheden tijdens een stageperiode met een doktersbewijs of met een ander attest.