1L – Beginsituatie

De student die u begeleidt, start nu als schoolassistent. Studenten hebben reeds stage-ervaringen opgedaan in de voorbije opleidingsfase(n).  Op regelmatige basis (zowel voor als na de stage) reflecteert de student ten aanzien van zijn stageproces.

In de laatste fase van de opleiding is het de bedoeling om de stagiair geleidelijk meer zelfstandigheid te geven in de hele organisatie van het klasgebeuren: de opstelling van het week– en lessenrooster, het inbouwen van tussendoortjes, de aankleding van de klaswand, de remediëring, … Op het einde van de opleiding dient de schoolassistent te functioneren als startbekwaam leraar.

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO