Salsa – Leerlijnen

Leerlijn reflectie

Het is essentieel dat de student kritisch leert terugblikken en zijn professionele handelen leert bijstellen gedurende de drie opleidingsfasen. De basiscompetenties vormen daarbij het ijkpunt om tot reflectie te komen.
De leerlijn reflectie is opgebouwd van oorspronkelijk (sterk) gestuurd naar meer autonoom reflecteren.

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO

Leerlijn stage

De leerlijn stage geeft per niveau (basis-doorgroei-gevorderd) de aandachtspunten weer die we als opleiding belangrijk vinden binnen de begeleiding en beoordeling van het stageverloop: het betreft de kerndoelen of de kantelpunten per stageperiode.

De leerlijn stage is een handig instrument om zicht te krijgen op de vooropgestelde criteria. De leerlijn vormt de basis voor het bepalen van de tussentijdse formatieve feedback en de summatieve beoordeling na afronding van de stage. Verder krijgen studenten op die manier een duidelijk en helder zicht op de verwachtingen en de te bereiken doelstellingen.

Stage

Digitale leerlijn