Salsa – Visie

Praktijkcomponent

Praktijk wordt van in het begin van de opleiding aangeboden zodat de student een duidelijk zicht heeft op het leerkrachtenberoep.

Binnen de opbouw van de stagekalender kiezen we bewust voor afgebakende periodes met steeds een duidelijke lijn van teamteaching →  voorbereiden van de lessen → nakijken van de lessen → de didactische stage → naverwerking.

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO

Stage-opbouw

We beschouwen stage als een geleidelijk ingroeien in de onderwijspraktijk door een actieve betrokkenheid van de student in een realistische schoolcontext als werkplekomgeving. Tijdens de didactische stage krijgen de studenten, naarmate zij vorderen, meer en meer verantwoordelijkheden en opdrachten in het geheel van de werking van een basisschool. Op die manier groeien zij uit tot volwaardige beginnende leerkrachten.

Deze progressieve toename in verantwoordelijkheid verloopt in volgende fasen.

  • Fase 1: lesassistent (met focus op het lesgeven)
  • Fase 2: klasassistent (met focus op de klas)
  • Fase 3: schoolassistent (met focus op de school)

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO