Salsa – Organisatie

Praktisch

CAM: Iedere campusstudent krijgt van bij de start van het academiejaar een ankerschool toegewezen, waar hij het hele jaar stageloopt. Tijdens de stage krijgt de student begeleiding op de ankerschool en op de hogeschool.

HAO: Om een realistische schoolcontext te ervaren, zoekt de student één contractschool voor een schooljaar. Binnen een schooljaar wordt de student verbonden aan mentoren van 2 leerjaren voor de didactische stage. Alleen in fase 1 loopt de student stage in 1 leerjaar.

Spilfiguren binnen de begeleiding zijn:

 • de (klas)mentor (van de ankerschool);
 • de stagelector (van de hogeschool);
 • de leergroepbegeleider of de stagecoach (van de hogeschool);
 • de vaklector (van de hogeschool);
 • het stagebureau (van de hogeschool).

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO

Begeleiding

Tijdens de stage biedt de hogeschool verschillende momenten/vormen van begeleiding aan.

Stagebegeleiders

contactgegevens

Stage 1

Stage 1 omvat:

 • observatie met oefenmomenten in een leergemeenschap in een reële onderwijscontext;
 • didactische stage (lesgeven en teamteaching) in het tweede of vierde leerjaar in de eigen ankerschool, voorafgegaan door gerichte observatietijd en voorbereidingstijd;
 • uittesten van leertaken (als authentieke beroepstaken).

De beoordeling is permanent en gericht op de evolutie van de student (cfr. ECTS-fiche).

Meer info Stage 1

Zie stagevademecum CAM

Meer info Stage 1

Zie stagevademecum HAO

Stage 2

Stage 2 omvat:

 • teamteaching en didactische stage in het derde leerjaar, voorafgegaan door gerichte observatietijd en voorbereidingstijd;
 • een gedifferentieerde stage waarin de student de kans krijgt om competenties te verwerven, in te oefenen, te verbreden/verruimen;
 • teamteaching en didactische stage in het vijfde leerjaar, voorafgegaan door gerichte observatietijd en voorbereidingstijd;
 • uittesten van leertaken (als authentieke beroepstaken).

De beoordeling is permanent en gericht op de evolutie van de student (cfr. ECTS-fiche).

Meer info Stage 2

Zie stagevademecum CAM

Meer info Stage 2

Zie stagevademecum HAO

Stage 3-1 en Stage 3-2

Stage 3-1
 • Didactische stage in het eerste leerjaar via teamteaching
 • Didactische stage in een leerjaar naar keuze (5L/6L) via zelfstandig lesgeven
Stage 3-2
 • Innovatiestage in functie van het keuzetraject
 • Ingroeistage

Studenten met een traject internationalisering hebben voor Stage 3-2 een aangepast traject.

Meer info Stage 3-1 en Stage 3-2

Zie stagevademecum CAM

Meer info Stage 3-1 en Stage 3-2

Zie stagevademecum HAO