Salsa – Afspraken

Student op de ankerschool CAM

aanwezigheid en contact

Student op de ankerschool HAO

aanwezigheid en contact

Procedure CAM

Ankerschool of student ervaart een probleem/grensoverschrijdend gedrag

Procedure HAO

Ankerschool of student ervaart een probleem/grensoverschrijdend gedrag

Verzekering CAM

Vrijwillige deelname aan activiteiten

Verzekering HAO

Vrijwillige deelname aan activiteiten