Overige trajecten

Naast de keuzetrajecten en de trajecten internationalisering, onderscheiden we nog volgende doelgroepen:

  • Studenten met variant ingroeistage (15 SP)
  • Studenten met variant ingroeistage (3 SP)

 

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO